Giúp chúng tôi có kinh phí hoạt động bằng cách quyên góp vào trang web

Khi bạn quyên góp vào trang web pic1s.com bằng cách chuyển khoản ibanking từ hệ thống pic1s, thì số tiền quyên góp sẽ được quy đổi thành đơn vị tính của trang web được gọi là XU, tỉ lệ quy đổi là 1 XU = 1.000 đ

Sau khi đã quyên góp vào hệ thống trang pic1s là bạn đã có thể download được hình ngay mà không cần điều kiện gì, khi download không hết xu, bạn vẫn có thể để dành cho lần download sau mà không bị mất đi

TẢI LẺ THEO TỪNG ẢNH

Nạp tiền quyên góp tối thiểu 10.000 đ = 10xu là bạn đã có thể download

  Loại tài liệu Định dạng Giá tải lẻ / ảnh Hỗ trợ tải theo gói (xem phía dưới)
Shutterstock JPG/Vector Lớn nhất 5 xu Khoảng 2.9 xu/ảnh
Shutterstock Video HD Lớn nhất 120 xu Không
Shutterstock Video 4K Lớn nhất 200 xu Không
Shutterstock Video HD Select Premium Lớn nhất 350 xu Không
Shutterstock Video 4K Select Premium Lớn nhất 450 xu Không
Freepik.com Lớn nhất 2 xu -
istockphoto.com Lớn nhất 5 xu Khoảng 2.9 xu/ảnh
123rf.com Lớn nhất 5 xu Khoảng 2.9 xu/ảnh
Depositphotos.com Lớn nhất 5 xu Khoảng 2.9 xu/ảnh
Vectorstock.com Lớn nhất 5 xu Khoảng 2.9 xu/ảnh
Alamy.com Lớn nhất 80 xu Không
Pikbest.com Lớn nhất 2 xu -
LovePik.com Lớn nhất 2 xu -
PngTree.com Lớn nhất 2 xu -
Ooopic.com Lớn nhất 20 xu Không
StockUnlimited.com Lớn nhất 1 xu -
MotionArray.com Lớn nhất 2 xu -
MotionElements.com Lớn nhất 2 xu -
Dreamstime.com Lớn nhất 5 xu Khoảng 2.9 xu/ảnh
AdobeStock.com Lớn nhất 5 xu Khoảng 2.9 xu/ảnh
Elements.Envato.com Lớn nhất 2 xu -

 

ẢNH TẢI THEO GÓI SỐ LƯỢNG LỚN

  • Để sử dụng được gói tải này, bạn đăng nhập vào trang web pic1s.com sẽ thấy chữ TẢI GÓI, click vào đó để thực hiện đổi từ xu sang gói tải nhiều
  • Khi bạn chọn gói này, bạn chỉ được down đúng số ảnh đó trong thời gian đặt tải. Hết thời gian mà bạn chưa down hết ảnh, thì hệ thống sẽ xóa các lượt down còn lại của bạn
  • Lưu ý gói ảnh này không áp dụng cho tải từ  Shutterstock , Alamy, Ooopic
Chọn gói

THỜI GIAN DOWNLOAD

Download trong 7 ngày Download trong 10 ngày Download trong 14 ngày Download trong 30 ngày
50 tấm ảnh / vector 220 xu   - -
100 tấm ảnh / vector - 400 xu - -
200 tấm ảnh / vector - - 730 xu -
500 tấm ảnh / vector - - - 1600 xu
1.000 tấm ảnh / vector - - - 3100 xu


ẢNH TẢI THEO GÓI  SHUTTERSTOCK

  • Lưu ý gói ảnh này chỉ tải ảnh/vector từ  Shutterstock
Chọn gói

THỜI GIAN DOWNLOAD

Download trong 7 ngày Download trong 10 ngày Download trong 14 ngày Download trong 30 ngày
50 tấm ảnh / vector 230 xu (4.5k/ảnh)   - -
100 tấm ảnh / vector - 400 xu (4k/ảnh) - -
200 tấm ảnh / vector - - 650 xu (3.2k/ảnh) -
500 tấm ảnh / vector - - - 1500 xu (2.9k/ảnh)
1.000 tấm ảnh / vector - - - 3000 xu (2.8k/ảnh)